نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی
حمل اتاق کنترل و نگهبانی